Social färdighetsträning

50 sociala färdigheter

Syftet med social färdighetsträning är att öka social kompetens och problemlösningsförmåga. Färdigheterna modelleras och övas i rollspel genom en tydlig lektionsstruktur . Deltagarna får sedan hemuppgifter att träna på i olika sociala situationer. 50 sociala färdigheter ingår i grundprogrammet. Färdighetsträningen i ART (Skillstreaming) är utvecklad av Arnold Goldstein. Kvalitetssäkring av lektionerna kan göras genom Checklista för Interpersonell färdighetsträning.

Grupp 1: Grundläggande sociala färdigheter

 • Nr 1: Att lyssna
 • Nr 2: Att inleda ett samtal
 • Nr 3: Att samtala
 • Nr 4: Att ställa en fråga
 • Nr 5: Att tacka
 • Nr 6: Att presentera sig
 • Nr 7: Att presentera andra
 • Nr 8: Att ge komplimanger

Grupp 2: Avancerade sociala färdigheter

 • Nr 9: Att be om hjälp
 • Nr 10: Att bestämma sig för att vara med
 • Nr 11: Att ge instruktioner
 • Nr 12: Att följa instruktioner
 • Nr 13: Att be om förlåtelse
 • Nr 14: Att övertyga andra

Grupp 3: Färdigheter för att handskas med känslor

 • Nr 15: Att förstå sina känslor
 • Nr 16: Att uttrycka dina känslor
 • Nr 17: Att förstå andras känslor
 • Nr 18: Att bemöta andras ilska
 • Nr 19: Att uttrycka omtanke
 • Nr 20: Att klara av din rädsla
 • Nr 21: Att belöna dig själv

Grupp 4: Alternativ till aggression

 • Nr 22: Att be någon om lov
 • Nr 23: Att dela med dig
 • Nr 24: Att hjälpa andra
 • Nr 25: Att förhandla
 • Nr 26: Att självbehärskning
 • Nr 27: Att hävda dina rättigheter
 • Nr 28: Att klara av retsamma kommentarer
 • Nr 29: Att hålla dig borta från bråk
 • Nr 30: Att undvika slagsmål

Grupp 5: Färdigheter för att handskas med stress

 • Nr 31: Att uttrycka missnöje
 • Nr 32: Att bemöta andras klagomål
 • Nr 33: Att agera sportsligt
 • Nr 34: Att klara av pinsamma situationer
 • Nr 35: Att klara av att inte få vara med
 • Nr 36: Att försvara en kompis
 • Nr 37: Att bemöta övertalning
 • Nr 38: Att hantera ett misslyckande
 • Nr 39: Att hantera oklara budskap
 • Nr 40: Att bemöta anklagelser
 • Nr 41: Att klara av ett svårt samtal
 • Nr 42: Att klara av grupptryck

Grupp 6: Planeringsfärdigheter

 • Nr 43: Att besluta att göra någonting
 • Nr 44: Att ta reda på orsaken till ett problem
 • Nr 45: Att sätta upp egna mål
 • Nr 46: Att veta vad du är bra på
 • Nr 47: Att ta reda på information
 • Nr 48: Att rangordna dina problem
 • Nr 49: Att fatta beslut
 • Nr 50: Att koncentrera dig på en sak