Ilskekontrollträning

Syftet är att lära sig att känna igen tidiga tecken på ilska i samband med konfliktsituationer och hitta mer konstruktiva sätt att hantera konflikter. Även här ingår rollspelsträning och hemuppgifter. Ilskekontrollträningen är upplagd som en kurs och löper över tio sessioner. Ilskekontrollträningen som ingår i ART är utvecklad av Eva Feindler. Kvalitetssäkring av lektionerna kan göras genom självutvärdering för lektion i ilskekontrollträning

Från kokande ilska till självkontroll