Motivation

I genomförandet av ART bör ett system för att hantera och förstärka beteenden och även ett system för att stärka elevens motivation för förändring. Sociala färdigheter måste konsekvent motiveras och förstärkas. Detta gäller både lektionerna i sig men också i livsmiljön utanför lektionerna.

Nedan följer en beskrivning av hur man på olika arbetsplatser kan skapa ett system för att stärka motivationen för förändring:

  • Socialtjänsten
  • SiS
  • HVB
  • Skola