Implementering

Ingen metod hur bra den än är, fungerar om den är inte är väl implementerad. Man bör ha en konkret plan för hur man ska gå tillväga för att införa och driva ART. Vilka resurser behövs och vilka aktiviteter måste genomföras för att realisera programmet? Nedan följer checklistor och handlingsplaner som hjälp för en god implementering av ART.

Implementering av ART-program

Checklistor