ART relaterade länkar

PREPSEC International (Global organisation som främjar träning i social och emotionell kompetens)

ART i Norden (nationella organisationer)

Swe-ART

ART-senteret i Norge

A.R.T.Center Danmark

ART I Finland

ART på Island

 

ART i  Europa inklusive den Nordiska länderna

Gloucestershire Probation Trust (England)

London Probation Trust

KARAN i Polen

Working With Goldstein (Holland)

Garnes Ungdomssenter (Bergen Norge)

ART på Island (Myndigheten för Skydd/Omsorg av barn)

 

ART på behandlingshem i Sverige

Älgeredskollektivet

HVB Fristad

Oasen HVB & Skola

Ringgården

Mo Gård

Ryds Behandlngshem AB

 

ART-literatur

Researchpress (Huvudförläggaren av ART literatur)

Oasen (ART-böckerna på svenska)

Allt om ART (Böcker och ART-relaterat material)

Wiley (New Perspectives on Aggression Replacement Training)

 

ART på Youtube

Robert Calame presenterar sig och pratar ART

Eva Feindler och Mark Amendola berättar om ART

Arnold P Goldstein, ART:s metodens grundares huvudperson

ICART (numera under namnet PREPSEC) International Conference 2011

Amanda Randolph håller ART-lektion i färdighet no: 13 Att be om ursäkt (In English)

Mrscparrs klass i social färdighetsträning, färdighet no: 6 Att presentera sig (In English)

Social färdighetsträning med elever som har FASD (Fetal alcohol spectrum disorder) (In English)

 

ART-relaterade länkar på Youtube

Samarbetsövning “Piccadilly Circus” (In English)

Att hjälpa andra, Prosocial Behavior (In English)

ART i svenska skolor

 

ART i  svensk öppenvård

Uppsala kommun, Ungdomscentrum

 

ART-utbildning i Sverige

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Allt om ART

SMART utbildningscentrum

ART i USA

USCART

Sara Salmon: Peace4kids

EPIS Center

 

ART i Canada

WOLF  (Working On Life and Family)

Tidewater Youth Services Foundation

 

ART i Australien

Innovative Minds (specialister, forskare och praktiker)

Commissioner for Children and Young People Western Austraila

 

Övriga ART-relaterade länkar Sverige

FoU-enheten Stockholms stad

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Brottsförebyggande rådet

Statens Folkhälsoinstitut

Statens beredning för medicinsk utvärdering

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens definition av ART

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

IMS. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete

 

Övriga ART- relaterade länkar internationellt

Campbell Collaboration sammanställer evidensbaserad forskning

Center for the Study and Prevention of Violence (CSPV) sammanställer s.k. “Blueprints”

The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention’s Model Programs Guide

Oregon Social Learning Center (OSLC)

NREPP – National Registry of Evidence-based Programs and Practice