Moralträning

Syftet är att öka perspektivtagandet och höja nivån på det moraliska resonerandet. Träningen baseras på diskussioner av moraliska dilemman och bör innehålla rollspel och hemuppgifter. Träningen kan kompletteras med värderingsövningar, dilemmakort och övningar i problemlösning. Moralträningen i ART utgår från John Gibbs modell. Kvalitetssäkring av lektionerna kan göras genom självutvärdering för lektion i moralträning

Checklista självutvärdering moralträning