ART förutsättningar

För att ART programmet ska fungera optimalt bör även följande komponenter ingå:

  • Plan för implementering. Ingen metod hur bra den än är, fungerar om den är inte är väl implementerad. Man bör ha en konkret plan för hur man ska gå tillväga för att införa och driva ART. Vilka resurser behövs och vilka aktiviteter måste genomföras för att realisera programmet?
  • Programtrohet. För detta ändamål finns det checklistor framtagna för programtrohet för de tre metoderna.
  • Förstärkning och motivation. Ett system för att hantera och förstärka beteenden. Sociala färdigheter måste konsekvent motiveras och förstärkas. Detta gäller både lektionerna i sig men också i livsmiljön utanför lektionerna.
  • Generalisering. Strategier för generalisering och vidmakthållande till den naturliga miljön måste tillämpas. Man måste vara ytterligt noga med hemuppgifter samt involvera och utbilda “överföringstränare”.
  • Kartläggning av behov. Innan man startar ART programmet bör man göra en individuell kartläggning av problem, färdighetsbrister och resurser (beteendeanalys).
  • Individuella mål. Mål som ska mötas i programmet ska formuleras tillsammans med deltagarna. Den unges motivation att delta bör vara så hög som möjligt om man vill nå positiva resultat.

Ladda ner ”Så arbetar vi med ART – vägledning för implementering av ART-programmet inom SiS” Detta är en praktisk vägledning för god implementering. En uppdaterad version som gäller generellt kommer inom kort.