SWE-ART är emot allt som kan betraktas som våld eller övergrepp.

2013/09/11 i Aktuellt

SWE-ART är emot allt som kan betraktas som våld eller övergrepp. Vi förordar humana och positiva metoder.