Aggression Replacement Training med traumatiserade barn och ungdomar

2013/09/14 i Aktuellt

Barn som har upplevt trauma har ofta flera olika problem relaterade till oförmåga att hantera känslor och beteende. Aggression Replacement Training kan integreras med traumafokuserad KBT för att hjälpa till med hanteringen av de utmaningar som trauma innebär. Här är får du ta del av en artikel på engelska som beskriver hur ART integrerat med traumabehandling kan användas till att förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar med livsproblem som till stor del handlar om att de fått uppleva en eller flera händelser som i sin tur leder till traumatisering.

Länk till artikeln klicka här.