PREPSEC International lanseras i Sverige och du är inbjuden att vara med!

2014/03/05 i Aktuellt

PREPSEC International inbjuder dig till att bli en del av en ny organisation vars syfte att främja evidensbaserad behandling med ART och PREPARE som grund.

ICART (International center for Aggression Replacement Training) bildades 2001 av upphovsmannen Arnold Goldstein. ICART övergick 2012 till en ny organisation – PREPSEC international. I Goldsteins anda kommer vi nu att utveckla och bredda det vi kallar för träning i social och emotionell kompetens.

PREPSEC är en akronym som står för PRepare for Evidence-based Practice in Social and Emotional Competence. Metoderna som kommer i fråga är företrädesvis baserade på social inlärningsteori och KBT (kognitiv beteendeterapi). Förutom kurser i Prepareprogrammet ingår även andra program som T.A.M.E., PEACE4kids och Family TIES.

PREPSEC International kommer att bilda arbetsgrupper bestående av internationella medlemmar för att utveckla, bedriva forskning och sprida dessas kurser och program.

PREPSEC behöver dig som medlem i den organisationen! Personer från Kanada, USA, Island, Danmark, Sverige, Finland och Norge har redan anmält sig för att bli medlemmar.

Swe-ART liksom ART föreningar i andra länder är självklart med i PREPSEC International.

PDF- med mer information om PREPSEC International och hur du blir medlem här

PDF- bilder på styrelsen för PREPSEC International här