Mycket väsen för ingenting!

2012/10/05 i Aktuellt

Kriminalvården gick i november förra året ut med en braskande pressrelease om att ART var kontraproduktivt och skulle tas ur bruk. Detta skedde långt innan studien var offentliggjord.

Grundprincipen är självklar. Metoder som inte fungerar eller förvärrar situationen ska plockas bort. Frågan är om kriminalvårdens slutsats fattades på tillräckligt goda grunder?

Det visade sig vid närmare granskning att studien var så bristfällig att den inte tillåter några som helst slutsatser. Studien säger ingenting om huruvida ART är ett bra program eller inte. Vi vet inte ens om det var ART de fick. Det är viktigt i sammanhanget att känna till att det inte finns några studier som visat på negativa eller skadliga effekter av ART. Den samlade forskningen visar tvärtom att ART är en metod med gynnsamma effekter. ART klassas i forskningsöversikter antingen som ett lovande eller effektivt program. Socialstyrelsen påpekar i sin granskning helt riktigt att många inte följer manualerna, men säger också att mycket talar till ART metodens fördel om programmet levereras på rätt sätt.

Studien har alltså ställt till mycket skada helt i onödan. Det är också tråkigt journalister hänvisar till en medioker studie som slår undan fötterna på utövare som vill hjälpa utsatta ungdomar. Studien har granskats av professor Svartdal vid universitetet i Tromsö. Han konstaterar att undersökningen inte är hållbar. Rapporten är en internuppföljning utan peer-review och skulle aldrig hålla för en vetenskaplig publicering. ”Denne undersøkelsen har verken et negativt resultat eller et nullresultat; den har et ikke-konklusivt resultat.”

För den som vill läsa kriminalvårdens rapport och professor Frode Svartdals granskning av densamma finns länkar här.

PDF- Virker ART i svenske fengsler

PDF- Behandlingsprogrammet ART i Kriminalvården- Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2003-2006.pdf