Svenska ART-föreningen

  •     Är ett ideellt nätverk för utövare i ART i Sverige
  •     Verkar för att bidra till god implementerin och hgö programtrohet
  •     Arbeta för att motverka urvattning av metoder
  •     Sprider kunskap, metoder och riktlinjer för att öka social kompetens och minskad förekomst av aggressivitet
  •     Arrangerar konferenser, utbildningar och workshops
  •     Uppmuntrar till forskning och utvärdering
  •     Verkar i nära samarbete med PREPSEC (f.d. ICART)
  •     Verka för att påverka och förändra samhället

Bli medlem genom att klicka på medlemskap och fyll i formuläret