Konferensen “ART i levande livet” genomförd

2013/11/27 i Aktuellt

ART i levande livet blev lyckad. Bengt Daleflod inledde konferensen med att föreläsa om motivation och motstånd med stor inlevelse och som gav alla som lyssnade bra påminnelser och kunskap om hur viktigt motivationsskapande arbete är när vi genomför ART-träning. Nikolai Hamstein, Per Åström och Hans Johansson föreläste om kraften i Positiv förstärkning och åhörarna fick flera goda tips i ämnet. Hans Johansson berättade om hur en effektiv teckenekonomi och nivåsystem har och är en viktig del i hans arbete med att ha ART-lektioner på det HVB-hem han driver. Vidare fick vi lyssna till Helena Hammerström som gav oss en mängd roliga och kreativa tips på hur man kan göra ART-arbetet ännu mer attraktivt för så väl elever som ART-tränare. Bengt Daleflod föreläste ytterligare ett pass och det handlade överföringsträning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att konferensen blev lyckad och att det finns ett tydligt behov av att komma samman från olika delar av landet och dela erfarenheter och kunskap.