Första Swe-ART konferensen genomförd!

2012/12/04 i Aktuellt

Swe-ART visar vägen!

Detta var parollen för den första Swe-ART konferensen som genomfördes i Stockholm den 30:e november 2012. Människor som på olika sätt arbetar med ART samlades för att utbyta erfarenheter med varandra och ta del av föreläsningar som gavs av Swe-ART:s styrelsemedlemmar.

Adapterad ART

Psykolog Bengt Daleflod, ordförande i Swe-ART, talade om Adapterad ART och belyste att det nu gått 28 år sedan Arnold P Goldstein utvecklade grundmanualen för ART tillsammans med ett flertal kollegor. Bengt belyste att manualerna succesivt har utvecklats och förfinats utifrån forskning och med inspiration från KBT, MI, ACT och Prepareprogrammet.

Vidare berättade Bengt att den här utvecklingen sker i ett nära samarbete med den nya internationella organisationen PREPSEC  (Preparing for evidence-based practice in social emotional competence). I PREPSEC utvecklas strategier och manualer som skall bidra till att vi kontinuerligt håller oss i  fas med modern forskning. En följd av detta påpekar Bengt är att man sett behovet av att även ändra metodens namn till AART (adapterad ART). Bengt beskrev också hur ART kan kvalitetssäkras och hur man lyckas genomföra en god implementering av ART inom olika verksamheter.

HVB och ART

Hans Johansson VD för Rätt Spårgruppen berättade om strategier för hur man kan implementera ART på ett HVB-hem.  Hans beskrev också fallgropar och hinder för att ett ART-program skall bli lyckat.  Den fasindelade behandlingen kännetecknas av hög struktur där ungdomarna gradvis slussas framåt. ART går som en röd tråd genom hela processen.

Individuell ART

Socionom Helena Hammerström föreläste om att ge ART-lektioner till enskilda individer. Helena beskrev att det kan finnas flera orsaker till att ibland träna elever enskilt. I sitt föreläsningspass beskrev Helena detta på ett inspirerande och tydligt sätt som fick oss att tänka efter och se att detta kan vara ett effektivt tillvägagångssätt. Helena underströk att man ska ligga så nära manualerna som möjligt och gav många exempel på hur man både kan modellera och rollspela individuellt.
SMILE

Lärare Per Åström gav oss inblick i hur ART-programmet SMILE fungerar. SMILE är en så kallad helskolemodell som utvecklats i Norge. Per underströk att skolan skall vara en
plats där alla elever ska få utvecklas och utmanas på ett positivt sätt och att SMILE är ett verktyg som rätt använt ger hjälp till just detta. En avgörande förutsättning är att alla är involverade och drar åt samma håll.

Peace4kids Nikolai Hamstein metodutvecklare på Oasen HVB & Skola berättade om det för grundskolan anpassade ART-programmet Peace4Kids.  Programmet är utvecklat av Sara Salmon och finns nu översatt till svenska. Programmet är till för att utveckla sociala, emotionella och akademiska kompetenser hos skolbarn.

Stresshantering, Psykolog Bengt Daleflod gav här ytterligare ett exempel på vad en breddning av ART-programmet kan handla om.  Bengt beskrev effektiva sätt för att öka förmågan att hantera stress. Bengt berättade att han skriver på ett bokmanus i ämnet. Vi fick också pröva på att göra avslappningsövningar tillsammans.
Dagen avslutades med information om kommande utbildningar och aktiviteter inom Swe-ART, bl.a. en kurs i familje-ART som kommer att hållas till våren. Deltagarna fick också tillfälle att komma med synpunkter på vad Swe-ART ska göra i framtiden.