Artikel om Familje-ART (Engelska)

2013/01/16 i Aktuellt

PDF – Artikel Familje-ART

I USA är ART ett registrerat varumärke. Robert Calame, Kim Parker, Mark Amendola och Bob Oliver är tvungna att skriva ut ® bredvid ordet ART för att kunna hänvisa till ART för att exempelvis kunna publicera böcker och artiklar som den ovan. I Sverige är inte ART ett registrerat varumärke.